Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim
Szukaj w tym dziale:

1) Majątek Komendy stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany, likwidowany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

2) Komenda prowadzi gospodarkę finansowo - materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

3) Komendant realizuje plan finansowy według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim według stanu na dzień 31.12.2018 roku wynosi: 4. 986 532,74 zł

 Majątek własny:

a) środki trwałe - 4. 491 847,85 zł

b) pozostałe środki trwałe - 462 666,89 zł 

c) wartości niematerialne i prawne- 32018 zł