Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Wyjaśnienie do zadanego pytania wysłanego na adres e-mail.

 

Wyjaśnienie do zadanego pytania nr 3, numer sprawy PT.2370.4.2019

Informacja dotycząca odpowiedzi na pytania nr sprawy PT.2370.4.2019

Zmiana do SIWZ nr sprawy PT.2370.4.2019

Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza przy ul. Warszawskiej 5a w Różanie oraz Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP przy ul. Moniuszki 6A w Makowie Mazowieckim